Reevari Oy arvot voidaan pukea sanoiksi seuraavasti:

”Arvostamme jokaista henkilöä sellaisena yksilönä kuin hän on, emme syrji ketään tai aseta henkilöitä eriarvoiseen asemaan riippumatta heidän taustoistaan. Yhteisöllisyydestä ja vertaistuesta löytyy voimaa selvitä yksilöllisistä elämän haasteista. Lapsi tai nuori koettelee rajojaan ja hänellä tulee olla turvallinen aikuinen rinnalla, joka pystyy ohjaamaan lasta tai nuorta oikeaan suuntaan. Kaikessa toiminnassamme noudatamme tasa-arvoista ja asiakasta kunnioittavaa vuorovaikutusta. Toimintamme perustuu asiakaslähtöisyyteen, asiakkaan kunnioittamiseen ja asiakkaan osallisuuden tukemiseen. Työskentelemme ammatillisesti ja tavoitteellisesti, lähtökohtana asiakkaan omat yksilölliset tarpeet ja toiveet.”

Reevari Oy:n toiminta on ammatillista ja perhekeskeistä. Tavoitteenamme on löytää asiakkaasta; lapsesta, nuoresta, perheestä itsestään ja sosiaalisesta lähiverkostaan voimavarat ja mahdollisuudet voittaa vaikeudet. Keskeistä on lapsen/nuoren sekä perheen kunnioittaminen, ottaen huomioon heidän vapautensa, vakaumuksensa, arvomaailmansa, elämäntapansa ja -historiansa. Tärkeää on lapsen/nuoren kokema fyysinen, psyykkinen ja sosiaalinen turvallisuus ja jatkuvuus. Pyrimme inhimillisyyteen, joka sisältää luottamuksellisuuden, läheisyyden sekä yhteenkuuluvuuden. Olemme aidosti kiinnostuneita asiakkaistamme, lapsista, nuorista, perheestä. Jokaista kohdellaan ainutkertaisena yksilönä.